BI Adviseur

  • Vertaling van requirements naar Business Intelligence oplossingen
  • Opstellen van functionele en technische ontwerpen
  • Het afnemen van interviews met de business en IT
  • Werken met ETL tooling, realisatie van dashboards en rapportages
  • Advies geven aan het management en de functioneel beheerders om de mogelijkheden van Business Intelligence optimaal te benutten
Neem contact op

Een dashboard geeft inzicht

- Actueel werkvoorraad
- Afgehandeld werk per periode per medewerker
- Kwaliteit van dienstverlening
- Kosten per product
- Doorlooptijden van het proces.

Bouw uw dashboard voor de besturing van uw organisatie. In principe is alles mogelijk. BI Adviseur zorgt voor het snel en soepel verbeteren van inrichting van een bedrijfsvoering met ICT vanuit een integrale bedrijfskundige benadering. We schrijven een functioneel ontwerp in samenwerking met uw organisatie. Vervolgens gaan we uw dashboard realiseren en implementeren binnen de afgesproken tijd en prijs.

Neem contact op